Úvod » Aktuality » Lažánky - kostel Nejsvětější Trojice

Lažánky - kostel Nejsvětější Trojice

07.05.2015

 V obci Lažánky jsme vyměnili technické vybavení pro zvony o hmotnostech 490 kg, 340 kg a 160 kg.

 Lažánky - kostel Nejsvětější Trojice

V Lažánkách, kostele Nejsvětější Trojice jsme provedli výměnu nevhodného technického vybavení za nové vybavení třem zvonům. Velký renesanční zvon o hmotnosti 490 kg pochází z roku 1534 a malý renesanční zvon o hmotnosti 160 kg je z roku 1528. Třetí zvon prostřední velikosti o hmotnosti 340 kg ulil J. B. Mellack v Brně v roku 1690. Železné závěsy jsme nahradili okovanými dubovými hlavami a klasickými srdci, vyčistili jsme a ošetřili konzervačními prostředky pláště zvonů (korpusy). Součástí rekonstrukce byla oprava zvonové stolice, která spočívala ve výměně vyhnilých trámů plombováním a kompletní výměnou horního překladového trámu, včetně úpravy nosných kleštin. Zastaralé elektrické pohony s asynchronními motory ze sedmdesátých let minulého století jsme nahradili elektrickými novými pohony s lineárními motory.