Úvod » Aktuality » Modra - kostol sv. Štefana kráľa

Modra - kostol sv. Štefana kráľa

26.03.2015

 Ve městě Modra jsme vyměnili technické vybavení pro zvony o hmotnostech 1480 kg, 830 kg a 500 kg.

 Modra - kostol sv. Štefana kráľa

V římskokatolickém kostele sv. Štefana kráľa ve městě Modra, které se nachází na svazích Malých Karpat, severovýchodně od Bratislavy a 25 km západně od Trnavy jsme provedli výměnu nevhodného technického vybavení a elektrických pohonů třem zvonům. Největší zvon o hmotnosti 1480 kg zasvěcený sv. Cyrilovi a Metodovi a prostřední zvon o hmotnosti 830 kg zasvěcený sv. Floriánovi ulila Ad. Hillera vdova a syn v roku 1923 v Brně. Nejmenší zvon o hmotnosti 500 kg zasvěcený Ukřižování Ježíše Krista a sv. Barboře, ulil Ernest Christelli v Bratislavě v roce 1738. Nevhodné a špatně na zvony upevněné železné závěsy jsme nahradili novými okovanými dubovými hlavami (jařmy), stávající navařovaná srdce jsme nahradili novými klasickými srdci. Pláště zvonů (korpusy) jsme vyčistili a ošetřili konzervačními prostředky. Současně jsme provedli opravu zvonové stolice plombováním, která spočívala ve výměně vyhnilých trámů, včetně úpravy nosných kleštin. Zastaralé elektrické pohony s asynchronními motory ze sedmdesátých let minulého století jsme nahradili elektrickými novými pohony s lineárními motory.