TOP REFERENCE

Bardejov - bazilika sv. Egídia

Bardejov, bazilika sv. Egídia - montáž třech zvonů o hmotnostech 3400 kg, 2500 kg a 320 kg

Vypracovali jsme dokumentaci zvonové stolice, dodali technické vybavení pro tři zvony 3400 kg, 2500 kg a 320 kg včetně montáže do stolice.

Úvod » O nás » Výstavy

Výstavy

Prezentovali jsme se na výstavách, které byly realizované v návaznosti na zvonařskou dílnu rodiny Dytrychovy z Brodku u Přerova.

První naší prezentací byla výstava zvonů v amfiteátru hradu Sovinec v roce 1990, pro kterou jsme vyrobili nosné konstrukce a provedli instalaci zvonů.

Druhou svým rozsahem asi nejvýznamnější výstavou byla naše účast v tandemu zvonařské dílny rodiny Dytrychovy s námi vyrobenou konstrukcí zvonkohry s 22 zvony a technickým vybavením zvonu pro Vysoké Popovice na Všeobecné československé výstavě v Praze v roce 1991.

V Technickém muzeu v Brně v roce 1992 jsme instalovali technické vybavení a konstrukce zvonkohry pro zvony a do Brna jsem se vrátili na Slévárenský veletrh v roce 1994 s nainstalovaným vybavením na zvonech rodiny Dyrtychovy.

Po generální rekonstrukci a nástavbě věže muzea J. A. Komenského na Horním náměstí v Přerově jsme v roce 1999 vyrobily všechny nosné prvky a konstrukce pro stálou expozici ukázky zvonařství rodiny Dytrychovy, včetně instalace dochovaných historických zvonů, souvisejících a příslušejících předmětů z nichž jsme některé muzeu darovali.

V regionu můžete také zhlédnout zajímavou expozici z historie zvonů a barokního kostela sv. Michala na Žerotínově náměstí v Olomouci, která je zpřístupněna v patře pod zvonovou komorou. Ve zvonové komoře kostela sv. Michala jsou námi vybavené a zprovozněné čtyři nové zvony vyrobené zvonařskou dílnou Dytrychových, které můžete zhlédnout také při zvonění denně mimo pondělí od 10,00 do 16,00 hodin.