TOP REFERENCE

Praha - katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha

Praha, katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha - montáž zvonů "Dominik" tónu g1 / 986 kg, "Maria" tón

Do katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze - Hradčany jsme nainstalovali tři nové zvony.

Úvod » O nás » Výstavy

Výstavy

Prezentovali jsme se na výstavách, které byly realizované v návaznosti na zvonařskou dílnu rodiny Dytrychovy z Brodku u Přerova.

První naší prezentací byla výstava zvonů v amfiteátru hradu Sovinec v roce 1990, pro kterou jsme vyrobili nosné konstrukce a provedli instalaci zvonů.

Druhou svým rozsahem asi nejvýznamnější výstavou byla naše účast v tandemu zvonařské dílny rodiny Dytrychovy s námi vyrobenou konstrukcí zvonkohry s 22 zvony a technickým vybavením zvonu pro Vysoké Popovice na Všeobecné československé výstavě v Praze v roce 1991.

V Technickém muzeu v Brně v roce 1992 jsme instalovali technické vybavení a konstrukce zvonkohry pro zvony a do Brna jsem se vrátili na Slévárenský veletrh v roce 1994 s nainstalovaným vybavením na zvonech rodiny Dyrtychovy.

Po generální rekonstrukci a nástavbě věže muzea J. A. Komenského na Horním náměstí v Přerově jsme v roce 1999 vyrobily všechny nosné prvky a konstrukce pro stálou expozici ukázky zvonařství rodiny Dytrychovy, včetně instalace dochovaných historických zvonů, souvisejících a příslušejících předmětů z nichž jsme některé muzeu darovali.

V regionu můžete také zhlédnout zajímavou expozici z historie zvonů a barokního kostela sv. Michala na Žerotínově náměstí v Olomouci, která je zpřístupněna v patře pod zvonovou komorou. Ve zvonové komoře kostela sv. Michala jsou námi vybavené a zprovozněné čtyři nové zvony vyrobené zvonařskou dílnou Dytrychových, které můžete zhlédnout také při zvonění denně mimo pondělí od 10,00 do 16,00 hodin.