TOP REFERENCE

Košice - Urbanova věž u katedrály sv. Alžběty

Košice, Urbanova věž u katedrály sv. Alžběty - montáž zvonu Urban o hmotnosti 5700 kg

Do Urbanovy věže u katedrály sv. Alžběty v Košicích jsme dne 22. dubna 1997 jsme provedli montáž zvonu Urban o hmotnosti 5700 kg, včetně technického vybavení zvonu s příslušenstvím.

Úvod » O nás » Výstavy

Výstavy

Prezentovali jsme se na výstavách, které byly realizované v návaznosti na zvonařskou dílnu rodiny Dytrychovy z Brodku u Přerova.

První naší prezentací byla výstava zvonů v amfiteátru hradu Sovinec v roce 1990, pro kterou jsme vyrobili nosné konstrukce a provedli instalaci zvonů.

Druhou svým rozsahem asi nejvýznamnější výstavou byla naše účast v tandemu zvonařské dílny rodiny Dytrychovy s námi vyrobenou konstrukcí zvonkohry s 22 zvony a technickým vybavením zvonu pro Vysoké Popovice na Všeobecné československé výstavě v Praze v roce 1991.

V Technickém muzeu v Brně v roce 1992 jsme instalovali technické vybavení a konstrukce zvonkohry pro zvony a do Brna jsem se vrátili na Slévárenský veletrh v roce 1994 s nainstalovaným vybavením na zvonech rodiny Dyrtychovy.

Po generální rekonstrukci a nástavbě věže muzea J. A. Komenského na Horním náměstí v Přerově jsme v roce 1999 vyrobily všechny nosné prvky a konstrukce pro stálou expozici ukázky zvonařství rodiny Dytrychovy, včetně instalace dochovaných historických zvonů, souvisejících a příslušejících předmětů z nichž jsme některé muzeu darovali.

V regionu můžete také zhlédnout zajímavou expozici z historie zvonů a barokního kostela sv. Michala na Žerotínově náměstí v Olomouci, která je zpřístupněna v patře pod zvonovou komorou. Ve zvonové komoře kostela sv. Michala jsou námi vybavené a zprovozněné čtyři nové zvony vyrobené zvonařskou dílnou Dytrychových, které můžete zhlédnout také při zvonění denně mimo pondělí od 10,00 do 16,00 hodin.