Úvod » Reference » Bratislavský kraj » Bratislava - katedrála sv. Martina

Bratislava - katedrála sv. Martina

Do 87 m vysoké věže Dómu sv. Martina v Bratislavě jsme v listopadu v roce 2000 vyzdvihli a do zvonové stolice ve zvonici v patře pod hodinovými ciferníky nainstalovali sedm nových zvonů ze zvonařské dílny rodiny Dytrychovy. Pět velkých zvonů pro klasické zvonění a dva malé zvony pro odbíjení času. Před instalací nových zvonů jsme vyměnili nosné kleštiny a zaplombovali vadné části základních horizontálních trámů zvonové stolice. Zvony jsme zavěsili na dubové okované hlavy (jařma) s klasickými srdci. V roce 2011 jsme nainstalovali na všechny zvony elektrické pohony s lineárními motory. 

Největšímu zachovalému zvonu sv. Wederín, tónu c1 o hmotnosti 2513 kg, ulitému v roce 1670 zvonařem Baltazarem Heroldem jsme provedli kompletní repasi dubové hlavy a nainstalovali nové klasické srdce a v roce 2011 dodali nový pohon s lineárním motorem.

 Na malý nový zvon zasvěcený sv. Jozefovi tónu fis2 o hmotnosti 100 kg a zvon „Sedembolestná Panna Mária“ tónu gis2 o hmotnosti 75 kg jsme nainstalovali elektromagnetické odbíjení hodin. V roce 2011 jsme na všechny čtyři zrestaurované hodinové číselníky nainstalovali nové motorové hodinové pohony, řízené elektrickou jednotkou s GPS. 

Pět zvonů pro klasické zvonění darovali katedrále, Dómu sv. Martina v Bratislavě okolní státy. Největší zvon „Maria Therezia“ (Maria Theresia) cis1 o hmotnosti 2200 kg je darem Vídně a spolkových krajin Dolní Rakousko a Burgenland. Zvon „sv. Margaretha“ (Szent Márgit) tónu fis1 o hmotnosti 850 kg darovalo Maďarsko a jeho hlavní město Budapešť. Polská Varšava darovala zvon „Jan Pavel II.“ (Ioanis Paulus II.) tónu a1, o hmotnosti 500 kg, česká Praha darovala zvon „svätý Adalbert“ (Vojtěch) tónu h1, o hmotnosti 340 kg a hlavní město Ukrajiny Kyjev, darovalo zvon „svätý Vladimír“ tónu cis2 o hmotnosti 290 kg.

 

Máte zájem o naše služby nebo dotaz?
Neváhejte nás kontaktovat:

 

ZPĚT NA PŘEHLED REFERENCÍ ZE STEJNÉHO KRAJE

ZPĚT NA PŘEHLED VŠECH REFERENCÍ