Úvod » Reference » Bratislavský kraj » Bratislava - Krasňany - katedrála sv. Šebastiána

 Bratislava - Krasňany - katedrála sv. Šebastiána

Pro Ordinariát ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR v Bratislavě, části Krasňany jsme vypracovali návrh konstrukce zvonohry včetně statického výpočtu. Konstrukci jsme vyrobili a nainstalovali na věž katedrály sv. Šebastiána se souborem 17-ti zvonů vybavených elektromagnetickými bicími jednotkami umístěnými uvnitř zvonů. Zvony vyrobila rodina Dytrychova s náboženskými (křesťanskými) motivy liturgické a sakrální symboliky. Zvonohru ovládá elektronická řídící jednotka, která umožňuje interpretovat jednotlivé skladby, nebo celky podle potřeb farnosti a umožňuje další vkládání jednotlivých skladeb, resp. ucelených bloků písní. Zvonohra (carillon) je spouštěna automatickým přehráváním zvolených naprogramovaných skladeb, nebo bloků v libovolně zadaném čase. Zvonohra umožňuje manuální hru hráči na zvonohru (carilloner) přes Midi klávesnici.

Poznámka: hlavním rozdílem mezi zvony a jinými hudebními nástroji je fakt, že vedlejší parciální tóny, které u ostatních nástrojů dotvářejí pouze jejich barvu, vyznívají u zvonu s téměř stejnou intenzitou, jako hlavní tón. To má za následek, že místo jednoho tónu vnímáme celý akord. Je logické, že při rychlém střídání akordického hraní, jaké se při hře na zvonohru často používá, vznikne velké množství přeznívajících alikvotních tónů, které se mohou laickému uchu zdát jako „falešné“. Zvlášť markantně se tento jev projeví při interpretaci durových skladeb, neboť zvon je konstruován v mollovém tónorodu a ke každé durové tercii, kterou hráč zahraje, bude současně vyznívat (kromě dalších tónů) i tercie malá. Z uvedeného je zřejmé, že zvonohry mají svůj specifický zvuk a trvá určitou dobu, než si na ně lidské ucho zvykne a naučí se je poslouchat. (Text poznámky- kampanolog Mgr. Petr Janda)

Doporučujeme všem návštěvu katedrály sv. Šebastiána v Bratislavě Krasňany, kde můžete shlédnout monumentální mozaiku Pokoje, která se rozkládá na 150 m2. Mozaika Pokoje zobrazuje ve zkratce dějiny spásy od narození Pána až po vzkříšení. Při pohledu do kapličky sv. Rodiny od vchodu chrámu uvidíte betlémskou hvězdu jako by směřovala na křtitelnici. Hlavním výjevem mozaiky je Ježíš Kristus s apoštoly. Vedle Ježíše Krista jsou vyobrazeni sv. Cyril a Metoděj, sv. Šebastián voják a mučedník, sv. Gorazd, bl. Zdenka mučednice a sv. Michael archanděl. Blahoslavený Ján Pavel II.má v ruce dokument, kterým ustanovuje vojenský ordinariát. Mozaiku vytvořil světoznámý umělec slovinského původu, páter Marko Ivan Rupnik, s týmem 15-ti spolupracovníků. Páter Marko Rupnik je také autorem mozaikové výzdoby papežské kaple Redemptoris Mater ve Vatikáně.

Máte zájem o naše služby nebo dotaz?
Neváhejte nás kontaktovat:

 

ZPĚT NA PŘEHLED REFERENCÍ ZE STEJNÉHO KRAJE

ZPĚT NA PŘEHLED VŠECH REFERENCÍ