Úvod » Reference » Bratislavský kraj » Bratislava - Vrakuňa - kostol Mena Panny Márie

 Bratislava - Vrakuňa - kostel Mena Panny Márie

V hranolovité věži s jehlancovitou střechou kostela Mena Panny Márie v Bratislavě, části Vrakuňa jsme zrekonstruovali dubovou zvonovou stolici. Zvonovou stolici jsme plombovali, doplnili vzpěrami a nosnými kleštinami. Vyměnili jsme stávající technické vybavení dvěma zvonům za nové okované dubové hlavy s klasickými srdci. Zvony jsme zprovoznili elektrickými pohony s lineárními motory. Pravidelné a pohřební zvonění spínají hodiny řízené signálem GPS. Nahodilé zvonění je spínané vypínači a dálkovým ovládáním.

Větší zvon zasvěcený Panně Marii o hmotnosti 105 kg ulil Richard Herold v Chomutově v roku 1923 s textem:
NAGYASSZONYUNK PÁTRÓNÁNK KÖNYÖRÖGJ ÉRTETTÜNK !
Naša Pani, Patrónka oroduj za nás.

ÖNTETTÉK ADOLF VEREKNYEI R. K. HÍVEK KŐZADAKOZÁSBÓL 1923. EVBEN. HEROLD RICHARD HARAN GÖNTÖDE KOMOTAU.
Dali ulít Adolf rím. kat. věřící z Vrakúň v roku 1923. Herold Richard slévač zvonu, Chomutov.

Menší zvon zasvěcený Ježíši Kristu o hmotnosti 38 kg ulil Jan Arnošt Christelli v Bratislavě v roku 1746 s textem
FUDIT ME IOAN ERNEST CHRISTELLI POSSONII ANNO 1746
Ulil mě Jan Arnošt Christelli v Bratislavě roku 1746.

Rostislav Bouchal BOROKO


Máte zájem o naše služby nebo dotaz?
Neváhejte nás kontaktovat:

 

ZPĚT NA PŘEHLED REFERENCÍ ZE STEJNÉHO KRAJE

ZPĚT NA PŘEHLED VŠECH REFERENCÍ