Úvod » Reference » Prešovský kraj » Fričkovce – kostol Blahoslavenej Panny Márie Ružencovej

 Fričkovce – kostol Blahoslavenej Panny Márie Ružencovej

Ve filiálním kostele Blahoslavenej Panny Márie Ružencovej v obci Fričkovce patřící pod římskokatolickou farnost Osikov jsme vyměnili nevhodné technické vybavení a elektrické pohony dvěma zvonům. Zvony jsme vyčistili, nakonzervovali a opatřili novým technickým vybavením s okovanými dubovými hlavami (jařmy) s klasickými srdci a zprovoznili elektrickými pohony s lineárními motory. Větší zvon „sv. Cyril a Metod“ o hmotnosti 340 kg ulil Ján Gedeon v Prešově v roku 1931. Menší zvon „sv. Jan Krstiteľ“ o hmotnosti 260 kg ulil Ferenc Egry v roce 1922 na Zakarpatské Rusi ve vesnici Kisgejőc (Ukrajina - Malé Gejovce).

 

Máte zájem o naše služby nebo dotaz?
Neváhejte nás kontaktovat: