Úvod » Reference » Vysočina » Nová Říše – kostel sv. Petra a Pavla

 Nová Říše – kostel sv. Petra a Pavla

Do kostela sv. Petra a Pavla u premonstrátského kláštera, opatství a kanonie premonstrátů v Nové Říši na Moravě jsme vyrobili a nainstalovali do jižní věže kombinovanou zvonovou stolici a v severní věži vyztužili stávající zvonovou stolici. Ve slavnostní den svěcení zvonů jsme vyzdvihli a nainstalovali do jižní věže zvon zasvěcený ke slávě Boha všemohoucího a blahoslavené Panně Marii, tónu d1 o hmotnosti 1980 kg a zvon zasvěcený sv. Augustinovi a Norbertovi, tónu c2 o hmotnosti 320 kg. Do severní věže jsme vyzdvihli zvon zasvěcený sv. Petrovi a Pavlovi, tónu f1 o hmotnosti 850 kg, zvon „sv. Cyril a Metoděj“ tónu b1 o hmotnosti 530 kg ulité ve zvonařské dílně rodiny Dytrychovy v Brodku u Přerova. Do severní věže jsme ještě vyzdvihli a nainstalovali historický zvon z roku 1814 tónu d2 o hmotnosti 220 kg. Zvony jsme zavěsili na okované dubové hlavy (jařma) s klasickými srdci. V roce 2006 jsme zprovoznili všechny zvony elektrickými pohony s lineárními motory.

 

Máte zájem o naše služby nebo dotaz?
Neváhejte nás kontaktovat:

 

ZPĚT NA PŘEHLED REFERENCÍ ZE STEJNÉHO KRAJE

ZPĚT NA PŘEHLED VŠECH REFERENCÍ