Úvod » Reference » Bratislavský kraj » Pernek - kostol Ducha Svätého

 Pernek - kostol Ducha Svätého

Ve zvonové komoře průčelní hranolovité zděné věže s jehlancovitou střechou jednolodního kostela Ducha svätého v Perneku jsme vyměnili v říjnu 2011 kompletně stávající vybavení a elektrické pohony čtyřem zvonům. Tři zvony ulil Richard Herold v Chomutově v roku 1923 a čtvrtý zvon ulil v roku 1875 zvonař Karol Foehr v Bratislavě. Zvony jsme vyčistili, pootočili a zavěsili na okované dubové hlavy s klasickými srdci a zprovoznili elektrickými pohony s lineárními motory. Zvonovou stolici jsme vyztužili a doplnili o vzpěry a stojkou pro zvon umíráček. Okenní ocelové rámy s pletivem jsme vyměnily za dubové otevíratelné žaluziové okenice.

Zvon o hmotnosti 320 kg ulil Karol Foehr v Bratislavě v roku 1875 s datačním textem pod čepcem:

REFUSA SUB PAROCHO STEPH: CSVLEN PER C: FOHR POSONII 1875
(Ulit za faráře Štefana Csulena od Karola Foehra v Bratislavě roku 1875)

Na středu pláště zvonu je text obtékající reliéf Ukřižování Ježíše:

 O. REX / GLORIAE / VENI CUM / PACE.
(Ó Králi slávy, přijď k nám se svým pokojem)

Na protilehlé straně je reliéf P. Marie s Jezulátkem je nápis ve dvou řádcích (vzorem pro plastiku mohla být soška Panny Marie s Jezulátkem v rakouském poutním městě MariaZell):

SONABIT ECCLESIIS NOSTRIS.
(Bude znít v našich kostelích)

Největší zvon o hmotnosti 750 kg ulil Richard Herold v Chomutově v roku 1923. Na plášti zvonu je vyobrazený v jednom rámečku sv. Cyril a Metoděj a v druhém rámečku sv. Benedikt a sv. Svorad, žáci sv. Cyrila a Metoděje, kteří žili jako poustevníci na Skalce u Trenčína. Pod každým reliéfem je nápis:

 PATRONOVÉ SLOVENSKA ORODUJTE ZA NÁS !

Třetí reliéf zobrazuje klečícího světce před obrazem Panny Marie. Klečící světec s korunou u nohou by mohl být sv. Kazimír, polský kralevic, velký ctitel Panny Marie.

Třetí zvon o hmotnosti 180 kg ulil Richard Herold v Chomutově v roce 1923. Na středu pláště zvonu je reliéf sv. Cyrila a Metoděje. Pod reliéfem je třířádkový nápis:

APOŠTOLOVIA SLAVIANSKÝ
ORODUJTE ZA NÁS !
1923
SLETO OD RICHARDA HEROLDA V CHOMUTOVĚ

Na protilehlé straně je reliéf klečícího světce, pravděpodobně sv. Rocha

Čtvrtý nejmenší zvon o hmotnosti 30 kg ulil Richard Herold v Chomutově v roce 1923. Na středu pláště zvonu je reliéf sv. Josefa s Ježíškem v náručí a lilií. Sv. Josef s Ježíškem a na protilehlé straně je reliéf Sedmibolestné Panny Marie, Patronky Slovenska s obtékajícím textem:

SEDEMBOLESTNÁ PANNA MARIA
ORODUJ ZA DUŠE V OČISTY. 1923
SLETO OD RICHARDA HEROLDA V CHOMUTOVĚ

Rostislav Bouchal BOROKO
 

Máte zájem o naše služby nebo dotaz?
Neváhejte nás kontaktovat:

 

ZPĚT NA PŘEHLED REFERENCÍ ZE STEJNÉHO KRAJE

ZPĚT NA PŘEHLED VŠECH REFERENCÍ