Úvod » Služby » Ruční a elektrické pohony zvonů » Pohony zvonů s lineárními motory

Ruční a elektrické pohony zvonů

 

Pohony zvonů s lineárními motory

Výhodou pohonu zvonu s lineárním motorem je přenos hnací síly motoru na zvonovou soustavu bez zprostředkujícího převodu a pracuje na principu magnetického polštáře. Tento princip je založen na odpuzování kovových předmětů pohybujících se v silovém magnetickém poli. Technikem nastavený systém dokáže rozhoupat zvon s věrnou imitací ručního zvonění, bez počátečních tvrdých záběrů a nárazů a minimalizuje negativní účinky působící na zvonovou stolici a statiku věže. Lineární motor rozhoupe zvon s možností přesného nastavení úhlu kyvu zvonu, bez rizika jeho poškození. 

Výhodou pohonu zvonu s lineárním motorem je možnost seřízení symetrie kyvu zvonu, tedy tahu motoru na každou stranu samostatně podle potřeby úhlu kyvu zvonu a pravidelných úderů bití srdce na obě strany úhozové rány věnce zvonu. Při sepnutí zvonění bezkontaktní procesor vyhodnotí stav všech ochranných prvků pro zahájení houpání zvonu. Pokud je vše bez poruchy a pohybu nebrání ani mechanické překážky, elektronická řídicí jednotka připojí napájení motoru.

V této chvíli začíná pracovat lineární motor, který začne rozhoupávat zvon na jednu a druhou stranu podle předem zadaných parametrů technikem, ale jen tak rychle, jak mu to umožní magnetické pole a hmotnost zvonu. Tím dojde k plynulému rozhoupání zvonu bez jakýchkoli nešetrných rázů až do optimální hodnoty. Při dosažení nastaveného úhlu kyvu zvonu dojde k přepnutí elektroniky do udržovacího režimu, kdy jsou motoru dodávány jen takové impulzy, aby byl zachován předepsaný výkyv zvonu. V tomto režimu se využívá vlastní energie hmoty a setrvačnosti zvonu.

Poslední fází houpání zvonu je nastavení síly brzdění. Při této fázi se rovněž využívá lineárního motoru a dochází k přerušení bití srdce na zvon v závislosti na hmotnosti zvonu. Brzděním se eliminuje bezvládný a nepravidelný pohyb srdce zvonu po vypnutí zvonění. Popsaný princip rozhoupávání zvonů elektrickým pohonem s lineárním motorem vyhovuje všem bezpečnostním požadavkům pro spolehlivý, úsporný provoz zvonu, navíc velmi věrně imituje klasické ruční zvonění.

Moravské Budějovice - kostel sv. Jiljí