Úvod » Služby » Ruční a elektrické pohony zvonů » Spínací hodiny, dálkové ovládání

Ruční a elektrické pohony zvonů

 

Spínací hodiny, dálkové ovládání 

Spínací hodiny

Čas pravidelného zvonění řídíme standardně denními a týdenními spínacími programovatelnými hodinami, které jsou řízeny pomocí rádiového signálu časového normálu DCF 77,5 kHz nebo satelitním signálem GPS. Synchronizace času je automatická, včetně přechodu na letní čas a zpět. Spínací hodiny pravidelného zvonění umožňují programování různých časů vyzvánění pro libovolný den a čas v týdnu. Časová odchylka činí ±0 vteřin za rok.

Pro zvýšení komfortu Vám můžeme nainstalovat roční spínací hodiny, které mají stejné parametry jako týdenní spínací hodiny, a navíc umožňují zadávat plánované časy zvonění podle zvoleného data. Samozřejmostí ročních spínacích hodin je naprogramované vypnutí zvonění na Zelený čtvrtek a znovu zapnutí zvonění na Bílou sobotu po mši svaté, případně v neděli ráno na Boží hod.

Spínací hodiny jsou vybaveny třípolohovými vypínači: I. zapnuto v automatickém režimu podle naprogramovaných časů vyzvánění, II. ručně zapnuto na libovolný čas vyzvánění (např. pohřby) a 0. vypnuto (Zelený čtvrtek až Bílá sobota). Hodiny mají naprogramované časy ve vnitřní paměti a v případě výpadku elektrického proudu si zachovají intervaly vyzvánění minimálně po dobu 60 dní. Hodiny umožňují naprogramování pohřebního zvonění, využívané běžně na Slovensku.

Pro kapličky a zvonice osazené jedním zvonem dodáváme standardně jednokanálové spínací hodiny neřízené signálem DCF/GPS s automatickým přechodem na letní čas a zpět. Časová odchylka činí ±20 vteřin za rok.

Dálkové ovládání

Pro zvýšení komfortu Vám na Vaše přání dodáme dálkové ovládání pro spínání zvonů pomocí ovladače s dosahem 300 m, 600 m a 1000 m při přímé viditelnosti na věž, bez překážek v podobě stromů a budov. Zařízení se osvědčilo při spínání zvonů při pohřbech, svatbách nebo při mši svaté při pozdvihování.