TOP REFERENCE

Bratislava - katedrála sv. Martina

Bratislava, katedrála sv. Martina – montáž sedmi nových zvonů o hmotnostech 75 kg – 2513 kg

Dodali jsme technické vybavení a provedli vyzdvižení a montáž 7 nových zvonů a realizovali opravu vybavení stávajícího zvonu Vederín.

Úvod » Služby » Garance a servis » Garance

Garance

Na každou naši dodávku a realizaci vystavujeme záruční list s uvedením doby odpovědnosti za kvalitu díla. Standardně Vám poskytujeme výhodné interní záruky, ale ve větší míře jsou našimi klienty využívány nadstandardní dlouhodobé smluvní garanční záruky. Minimální doba naší garance kopíruje odpovědnost danou občanským a obchodním zákoníkem, kterou uplatňujeme minimálně a většinou pouze u oprav.

Námi používané materiály k výrobě mají všechny potřebné atesty a prohlášení o shodě od jejich výrobců. Na všechny naše realizace Vám předáme záruční list s provozními podmínkami, blokové schéma, prohlášení o shodě, návody na používání a výchozí revizní zprávy.