Úvod » Služby » Montáže zvonů » Pootočení a vyčištění zvonů

Montáže zvonů

 

Pootočení a vyčištění zvonů

Pootočení zvonů

Pootočení zvonu je specifická záležitost, která musí mít přímou souvislost směřující k jeho ochraně. Pootočíme Vám zvony po proměření tloušťky rány věnce zvonu a zhodnocení jeho stavu a vybití. S pootočení zvonu zprovozněného elektrickým pohonem by se mělo začít uvažovat při vybití úhozové rány věnce zvonu okolo 10 % vybití z původní tloušťky a nemělo by se překračovat 11% vybití.

Zvony na ruční zvonění se pootáčí okolo 15% vybití tloušťky věnce, vybití nad 15 % už bývá pro zvony kritické a hrozí prasknutí zvonu. Při prvním pootáčení zvonů s korunou se zvony pootáčí zpravidla o 90 stupňů, ale pro velké zvony je dostačující pootočení zvonu už od 30-ti stupňů tak, aby srdce zvonu bilo na nevybitou ránu věnce zvonu.

Zvony s technickou talířovou korunou pootočíme v zavěšeném stavu. Náročnější je pootočení zvonu s korunou se čtyřmi nebo šesti uchy nebo lodním úchytem, kdy musí být zvon demontován ze zvonové stolice a musí být provedena úprava závěsu a upevňovacích třmenů. V případě, že koruna zvonu se čtyřmi neo šesti uchy je poškozená (ulomené ucho / ucha), korunu zvonu opravíme.

Vyčištění zvonů

Při úmyslu vyčištění povrchu pláště zvonu musí být postupováno s uvážením a ušlechtilou patinu je nutné zachovat bez úprav. Znečistěné pláště zvonů ptačím trusem, vnějšími korozními nebo oxidačními vrstvami, mohou mít nežádoucí vliv na zvuk zvonů. Vyčistíme Vám zvony od ptačího trusu, vnějších korozních nebo oxidačních vrstev a divoké patiny se zachováním původní patiny a ošetříme konzervačními prostředky na bázi včelího vosku.

 

Moravské Budějovice - kostel sv. Jiljí