Úvod » Služby » Montáže zvonů » Výměny zařízení na stávajících a historických zvonech

Montáže zvonů

 

Výměny zařízení na stávajících a historických zvonech

Provedeme Vám repasi, opravu případně výměnu vybavení novodobých a historických zvonů. Stávající opravitelné dubové hlavy (jařma) Vám opravíme plombováním stejnorodým dřevem, nebo vyrobíme kopie stávajících. Vyměníme Vám a osadíme hřídele ložiskovými tělesy a naklápěcími ložisky, opravíme nebo vyrobíme kopie pro stávající převalovací ozubené čepy a rohatiny. Srdce zvonů a jejich kožené zavěšení, vytáčecí šarnýry, úchyty zvonů, kované třmeny, nosné pásky repasujeme, nebo vyrobíme nové.

Zvonům, kterým bylo v minulosti vyměněné jejich původní vybavení za nevhodné vybavení, vyměníme nevhodné vybavení zvonů za nové, odpovídající tvarem a materiálem době vzniku zvonu.