TOP REFERENCE

Bratislava - katedrála sv. Martina

Bratislava, katedrála sv. Martina – montáž sedmi nových zvonů o hmotnostech 75 kg – 2513 kg

Dodali jsme technické vybavení a provedli vyzdvižení a montáž 7 nových zvonů a realizovali opravu vybavení stávajícího zvonu Vederín.

Úvod » Služby » Statické posouzení a návrhy » Posouzení věží, stropů a zvonic

Statické posouzení a návrhy

 

Posouzení věží, stropů a zvonic

Stavba kostela je odnepaměti duchovní záležitostí a v zásadě splňuje duchovní atributy života věřících. Nedílnou součástí kostela je věž, v ojedinělých případech stojící samostatně vedle kostela. Ve věži je již tradičně umístěna celá sestava zvonového souboru, i proto musí mít věž větší výšku.

Vypracujeme statické posouzení věže s důrazem na vodorovné a dynamické účinky sil vznikajících při zvonění. S pokorou jsme se poučili od starých mistrů a dodržujeme několik zásad, které naši předkové dovedně sjednotili, a to jak z estetického, zvukového, tak mechanicky-dynamického hlediska. Délka věže v rezonanci je závislá na momentu setrvačnosti dříku věže a kmitočtu pohybujících se soustav zvonů, protože moment setrvačnosti se mění s její výškou.

Vypočteme vlastní frekvenci věže a vlastní frekvenci zvonů. Výpočtem zjistíme, při jaké délce části věže by mohlo dojít k rezonanci. Věž je namáhána vodorovnou harmonickou silou. Posuzuje se jako vetknutý nosník soustavy o jednom stupni volnosti se soustředěnou hmotou v místě působení síly. Pohyb zvonů a zvonových soustav můžeme modelovat jako rovinné kmity tzv. dvojitého fyzikálního kyvadla. Tuhé těleso koná kolem kolmé osy z pravoúhlé souřadnicové soustavy otáčivý pohyb pod vlivem zemské tíže.