TOP REFERENCE

Bratislava - katedrála sv. Martina

Bratislava, katedrála sv. Martina – montáž sedmi nových zvonů o hmotnostech 75 kg – 2513 kg

Dodali jsme technické vybavení a provedli vyzdvižení a montáž 7 nových zvonů a realizovali opravu vybavení stávajícího zvonu Vederín.

Úvod » Služby » Statické posouzení a návrhy » Posouzení zvonových stolic

Statické posouzení a návrhy

 

Posouzení zvonových stolic

Na základě technických parametrů zvonů a jejich technického vybavení (zvonového sestavy) a daného dispozičního řešení věže Vám navrhneme novou zvonovou stolici, případně posoudíme a ověříme únosnost původní zvonové stolice. Při statickém posouzení zvonové stolice zohledňujeme účinky dynamických a vodorovných sil vznikajících při zvonění a přenášejících se do zvonové stolice, stropní konstrukce zvonového patra a zdiva věže a klademe důraz na jejich eliminaci.

Provedeme výpočty vnitřních sil ve zvonové stolici a posoudíme vazby na součtové účinky všech usazených zvonů v kyvu jedním směrem, k čemuž dochází při menším počtu zvonů pravidelně, při větším počtu zvonů ve zvonovém souboru (čtyři a výše) spíše příležitostně. Účinky dynamické síly se tím pádem projevují v jednom okamžiku.