Úvod » Služby » Svěcení, žehnání zvonů

Svěcení, žehnání zvonů

Svěcení, žehnání zvonů (předmětů) liturgické úcty a žehnání sakrálních staveb (benedikce) v katolické církvi mělo a má dodnes posvátný slavnostní charakter, při kterém se používá svěcené vody, kadidla a olejů (křižmo). Žehnáním (dle římského benedikcionálu) je zvon přijat pro církevní život. V ostatních církvích je svěcení nahrazeno kázáním a motlitbou. 

Na Vaše přání provedeme přípravu zvonů před kostelem nebo v kostele pro jejich svěcení. Standardně provádíme na vaše přání vyzvednutí a montáž zvonů během slavnostní mše svaté v den svěcení zvonů. Průběh svěcení je různý dle zažitých zvyklostí v dané oblasti. Standardně se v dnešní době zvony světí před kostelem, kaplí a po vysvěcení se ihned instalují do věží. V menší míře se zvony světí v kostele a po skončení slavnostního obřadu a mše svaté se zvony vyvezou z kostela a instalují do věže, nebo se nainstalují následný pracovní den.

Zvony se zpravidla světí také u kapliček, pro kterou je zvon určen nebo se zvon vysvětí v kostele farnosti, do které kaple patří a zvon se následně převeze a instaluje do věže kaple.