Úvod » Služby » Zvonkohry a věžní hodiny » Zvonkohry

Zvonkohry

Vyrobíme Vám konstrukce a ovládání pro speciální bicí hudební nástroje – zvonkohry, vyrobené zvonařskou dílnou rodiny Dytrychovy. Dodáme Vám specificky řešené konstrukce pro uchycení zvonů s uložením elektromechanických bicích jednotek uvnitř zvonu tak, že neruší celkový estetický dojem.

Zvonové hry jsou řízeny elektronickou řídicí jednotkou a umožňují hry jednotlivých skladeb nebo celých bloků v zadaném čase a v určitých ročních obdobích libovolně. Počet písní je neomezený. Skladby jsou nahrány do výměnných bloků a jejich počet je možné kdykoliv rozšířit. Pomocí elektronické řídicí jednotky s přijímačem signálu DCF/GPS můžete naprogramovat a spustit skladby z kteréhokoliv bloku, případně ucelený blok skladeb pro jakýkoliv čas a zvolený počet sepnutí. Rovněž lze využít přímé manuální hry na klávesy carillonérem, klavíristou nebo varhaníkem s možností uložení právě hrané hudební skladby do paměti řídicí jednotky.

Zvonkohry hrají písně liturgické, vánoční, klasické, lidové a moderní, podle Vašeho zadání.