Úvod » Služby » Zvonové stolice a konstrukce

 Zvonové stolice a zvonové konstrukce

Účelem zvonové stolice nebo zvonové konstrukce je umožnit pohyb jednoho nebo více zvonů a bezpečně přenést síly vznikající při zvonění do konstrukce věže. Repasujeme dřevěné zvonové stolice, případně navrhneme a vyrobíme novou dřevěnou zvonovou stolici nebo ocelovou konstrukci, jež bude respektovat Vaše stavební a klimatické podmínky.


  Zvonová stolice