Úvod » Služby » Zvonové stolice a konstrukce » Nástavby zvonových stolic

Zvonové stolice a konstrukce

 

Nástavby zvonových stolic

Vypracujeme návrhy rozšíření, nástaveb a potřebných úprav a změn pozic ve zvonových stolicích a zvonových komorách včetně statického posouzení pro požadovaný záměr doplnění nebo rozšíření Vašeho stávajícího zvonového souboru dalším zvonem nebo více zvony. V případě potřeby provedeme změny pozic zavěšení stávajících zvonů ve zvonové stolici a zvonové komoře, které byly po zrekvírování zvonů ve světových válkách posunuty.

Provedeme Vám přestavby, nástavby, rozšíření a změny dispozičního řešení pro nové rozmístění nebo doplnění zvonů do zvonové stolice, případně zvonové konstrukce. V některých věžích jsou zvony ve zvonových stolicích umístěny nízko pod nebo naopak vysoko nad zvukovými otvory určenými pro šíření zvuku z věže. Tím je negativně ovlivněna hudební kvalita zvuku zvonu, která závisí na jeho výstupu.

Nástavba zvonové stolice ve věži kostela sv. Jakuba, staršího v Jílovicích