Úvod » Služby » Zvony, technické vybavení zvonů » Závěsy zvonů

Zvony, technické vybavení zvonů

 

Závěsy zvonů

Pro závěs zvonu se používá několik výrazů, z nichž nejpoužívanější jsou: dubová hlava, jařmo, jho, osa, nebo závěs.

Do klasických kostelních zvonic a kapliček vyrábíme hlavy zvonů především z kvalitního dubového dřeva, případně v minimální míře z válcované oceli, kdy je nutné vložit mezi železný závěs a hlavu zvonu rezonanční vložku. Do moderních, stavebně náročných exteriérů sakrálních staveb a věží, namáhaných klimatickými podmínkami, se zvony zavěšují zpravidla na železné, žárově zinkované závěsné zařízení zvonů.

Nové okované hlavy zvonů vyrábíme z vyzrálého, suchého, zdravého a kvalitního dubového dřeva první jakosti. Dubové hlavy osazujeme hřídeli s moderními ložiskovými tělesy a naklápěcími ložisky. Historickým zvonům dubové hlavy, pokud to jejich stav umožňuje, renovujeme nebo vyrábíme kopie stávajících. V mnoha případech zachováváme stávající specifikaci otáčení zvonů, například v rohatině nebo ozubech. S ohledem na celkový stav tyto ozuby buď renovujeme, nebo vyrábíme jejich kopie. Námi dodávané dubové hlavy (jařma) mají správný poměr hmotnosti a velikosti k parametrům zvonu. Dubové hlavy (jařma) jsou pro zvonění vhodnější, hlavně z důvodu eliminace středního bodu kmitání při zvonění. Dubové hlavy lépe zprostředkovávají rytmus zvonění, vyvažují zvony a také do jisté míry ovlivňují vodorovné a dynamické síly vznikající při zvonění. Předností dřeva oproti kovu je jeho dlouhá životnost, protože ocel podléhá únavě materiálu a korozi a při únavě cyklickým namáháním může ocel prasknout. 

Ocel má vlastní frekvenci a při zvonění se frekvence zvonu a závěsu podporují. Očekávaná životnost ocelového závěsu je cca 50–60 let, tedy několikanásobně menší než životnost jařma z kvalitního dubového dřeva.

Závěs zvonu